اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

بر مبنا نتایج حاصله به نظر می رسد ترکیبات آسکوربات و اسید سالیسیلیک منجر تنظیم میزان فلاونوئیدها و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان نظیر کاتالاز و پراکسیداز در جهت کمتر تنش اکسیداتیو حاصل از خشکی شده اند لذا به کارگیری از همین ترکیبات در وضعیت تنش خشکی پیشنهاد میشود. آز آنجایی که خشکی تأثیرات منفی مضاعف زیادی بر کارایی بامیه دارااست در این تحقیق اثرات بی آلایش و متقابل اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک در جهت تولید مقاومت به تنش بی آبی و تأثیر آنان بر میزان فعالیتآنزیمهای آنتی اکسیدانت و تجمع فلاونوئیدها در گیاه بامیه آیتم باز‌نگری و مقایسه قرار گرفت. در تحقیق حاضر تغییر‌و تحول کار آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز و مقدار فلاونوئیدها در وضعیت تنش کم آبی در گیاه بامیه آیتم بررسی قرار گرفت. گلدانها روزمره اهمیت آب آب پاشی شدند و تا زمان ظهور برگ چهارم و پنجم به مدت 35 روز در اتاق رویش (فیتوترون) ساخت شرکت گروک (تهران – ایران ) حساس عصر نوری 14 ساعت نور و دمای 2 ± 22سانتی گراد و 10 ساعت تاریکی و دمای 2± 17 جايگاه سانتی گراد قرار گرفتند. همین ماده به برهان توانایی انقطاع کردن کلر از مبداء آب به طور فزاینده ای گزینه استفاده قرار می گیرد. بازرگانی افق تجارت از واردکنندگان و فروشندگان اسکوربیک اسید است و در راستا خرید کردن و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید اسکوربیک از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. بازرگانی شیمیایی تهران یکی از واردکنندگان مواد شیمیایی هست که می تواند شما را در تهیه ی مواد شیمیایی اساسی کیفیت یاری نماید. چنانچه به شما امر دیتا شده است که دوز بیشتر، یعنی بیش از 250 میلی گرم مصرف کنید، به شما پیشنهاد می شود آن را به دوزهای منقسم تقسیم اسید اسکوربیک یا این که ویتامین ث کنید. پس از گذشت حدود یک ماه، هنگامی که گیاهان چهاربرگه شدند، تیمارهای اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار، اسید آسکوربیک 1 میلی مولار و تیمار توأم اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار ملازم اساسی اسید آسکوربیک 1 میلی مولار برای مدت 10 روز به رخ اسپری بر روی برگهای گیاهان اعمال شدند به صورتی که تمام تراز فوقانی و زیرین اندامهای هوایی کاملاً خیس شدند. تنش بی آبی در سه سطح سوای تنش به تیتر شاهد، یک سوم گنجایش زراعی و دو سوم گنجایش زراعی به مدت 10 روز اعمال گردید. شدت نور در سطح گیاه 11000 لوکس و رطوبت 46 % بود. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط دارای چه جایی و طرز استعمال از کمبود اسید آسکوربیک دارید، می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort