سری راهبند زنجیری TWIN

بها روز راهبند ها نیز در حفاظ صنعت موجود می باشد و خرید را به جهت شما آسان خیس می کند. اکثر اتصالات الکتریکی م

توسط AKHSHIJNEWS در 17 آبان 1401
بها روز راهبند ها نیز در حفاظ صنعت موجود می باشد و خرید را به جهت شما آسان خیس می کند. اکثر اتصالات الکتریکی مرکز کنترل از قبل به جهت شما زده شدهاند . روی بخش اعظم مدار فرمان های BFT یک نمایشگر دیجیتالی تعبیه شده هست که تنظیم پارامترها، کددهی ریموت و حذف ریموت را آسان کرده راهبند کرکره ای می کند. همینطور به عامل اینکه راهبند نیزه ای در باطن زمین قرار داراست و می بایست در فصول سرد و همچنین مناطق سردسیر اصلی همان سرعت کار کند، همین نکته را در راهبند نیزه ای اصلی کلیدی می نماید از همین رو راهبند نیزه ای تا دمای منفی ۳۵ مرتبه نیز با به عبارتی سرعت عمل می کند. جهت کارکرد دستی حیاتی بوم بایستی اساسی فلکهی دستی خلاص کن موتور را خلاص نمایید و همین حرکت حساس فشار به داخل این فلکهی خلاص کن و چرخاندن آن در همان وضعیت در جهت ساعتگرد تولید می گردد . برای گشوده و بسته شدن آن ها فضایی درون زمین تعبیه شده که دستگاه به درون زمین رفته و مسیر را گشوده می کند. کیفیت همین وسیله نیز نظیر سایر وسایلی که خریداری می گردد بایستی بهترین باشد تا بتوان به عملکرد آن اعتماد کرد. احتیاط حتمی را زمانی بوم در وضعیت افقی است و فنر داخلی کشیده می باشد انجام بدهید تا مهم آزاد شدن ناگهانی فنر و بالا رفتن ناگهانی بوم کلیدی کسی عکس العمل نکند و دست لاي فنر کشیده شده داخلی گیر نکند. درصورتیکه ضمن کارکرد متوجه شدید در ضمن عمودی سازی و افقی سازی (ست دستی ) بوم تا جای افقی یا این که عمودی تام نمیآید ، سوئیچهای محدودکننده از تهیه بیرون شدهاند و میتوانید اهمیت تنظیم آنان شرایط افقی و عمودی را به دست آورید ، مهره و LIMIT SWITCH سمت چپ برای تهیه وضعیت افقی و افقی سازی بوم به فعالیت می رود و مهره و LIMIT SWITCH سمت راست همجهت تهیه موقعیت عمودی و عمودی سازی بوم به کار میرود. ترمینال INFRD يا Photo جهت اتصال کنتاکت بسته فوتوسل یا این که Loop Detector کلیدی ترمینال آخر GND به کار میرود. ترمینال بعدی (push) جهت اتصال دکمه دستی که بهطور متناوب جهت گشوده نمودن و بستن مهم نیز به کارگیری میشود، میباشد و کنتاکت باز فشاری میباشد. در هم اکنون بستن، زدن دکمه push سبب ساز کارکرد عکس فورا می شود یعنی فورا باز میکند. ترمینال PT جهت اتصال کنتاکت گشوده فوتوسل یا Loop Detector حیاتی ترمینال اخیر GND به فعالیت میرود. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد راهبند سالار لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.