یکی از راه های مهاجرت به کانادا استفاده از برنامه های مهاجرتی مهارت های شغلی کانادا اینجا کلیک کنید است که از طریق کار و مهارت کار می کنند و لیستی از مشاغل مورد نیاز را دارند ، مانند یک برنامه مهاجرت تخصصی. اداره مهاجرت کانادا برای تسهیل در شناسایی شغل در این لیست ها ، کد ملی یا کد طبقه بندی حرفه ای ملی را برای هر شغل فراهم می کند ، که برای شناسایی مهارت های شغلی کانادا شغل در برنامه های مختلف مهاجرت در کانادا استفاده می شود.

لیست مشاغل express entry

به عنوان مثال ، شخصی که می خواهد از طریق تخصص فدرال مهاجرت کند ، ابتدا باید بفهمد کدام کد های NOC در لیست موقعیت ها شغل محسوب می شود مهارت های شغلی کانادا و در برنامه Skill Worker گنجانده شده است. (سطح NOC صفر ، A و B شامل برنامه مهارت کارگر است.)

این مسئله حتی در مورد مهاجرت استانی کانادا (برنامه های مهاجرت به ایالت های کانادا) نیز صدق می کند و این ایالت ها – مانند ساسکاچوان – هر ساله مهارت های شغلی کانادا بسته به شرایط شغلی ایالت ، لیست مشاغل را اولویت می دهند. آنها برنامه های مهاجرتی خود را تغییر می دهند. با این تغییرات ، برخی از مشاغل حذف می شوند و برخی دیگر اضافه مهارت های شغلی کانادا می شوند. بنابراین ، کسانی که قصد مهاجرت از طریق کار را دارند باید به لیست NOC های منتشر شده در هر سال توجه کنند.

در واقع ، این به وضعیت بازار کار کانادا و همچنین اقتصاد بستگی دارد. به دلیل رشد اقتصادی در برخی از سالها ، کشور ممکن است به نیروی کار جوان و باتجربه بیشتری نیاز داشته باشد یا برعکس ، به دلیل رکود اقتصادی ، بیکاری در این کشور افزایش مهارت های شغلی کانادا یافته و در نتیجه پذیرش متخصصان خارجی بیشتر و دشوارتر خواهد شد. .

سیم پیچی در کانادا

دسته های سطح شغل به شرح زیر است:

1- مشاغل سطح 0 (صفر) – مشاغل مدیریتی مانند مهارت های شغلی کانادا مدیریت رستوران ، مدیریت معدن و …

2- مشاغل سطح A – مشاغل حرفه ای که معمولاً نیاز به مدرک دانشگاهی دارند مانند پزشکی ، معماری و …

3- مشاغل سطح B – مشاغل فنی و تخصصی مهارت های شغلی کانادا که معمولاً نیاز به مدرک دیپلم در این زمینه یا دوره های کارآموزی دارند ، مانند آشپز ، لوله کش ، برق و غیره.

4- کار سطح C – مشاغل متوسط ​​که معمولاً به دیپلم مهارت های شغلی کانادا دبیرستان یا تحصیلات ویژه نیاز دارند ، مانند راننده کامیون ، قصاب و غیره.

شغل طلا سازی در کانادا

5- کار سطح D – مشاغل پرمشغله که معمولاً آموزشهای مهارت های شغلی کانادا لازم را برای این مشاغل می بینند ، مانند کارگران نفت ، میوه های چینی ، کارگران نظافت و غیره.

بهترین شغل برای مهاجرت به المان

در این بخش لیستی از مشاغل کانادایی در سال 2018 با کد NOC و سطح برنامه ریزی شده برای هر شغل را در پنج لیست 100 تایی ، به ترتیب کد مهارت های شغلی کانادا NOC ارائه می دهیم.