مشاوره کنکور سراسری

از آن روز تا این امروز که مجدد یادآور آن وقتهاست، هرسال در همین روز ها تماسهایی از آموزشگاههای دوستان عزیز و همان معلمها داشتم، ولی خب دیگر هیچ زمان سمت انجام همین فعالیت نرفتم، نه وقتش را داشتم، نیکی اعتقادی به آن بود و نه حوصلهاش، ولی خب خیلیها پول هنگفتی از همین قصه به جیب زدند. مثلا از سال اولیه دبستان و حتی قبل از آن شهریههای یکسری دهمیلیونی تا مقطع پیشدانشگاهی و تحصیل در مدرسه های خاص، از هزینههای یک سری قریه میلیونی و چندین صد میلیونی کلاسهای خصوصی و مشاوران و کتابها و جزوات و آزمونها تا هزینه انتخابرشته و بعد از آن هم پشتیبان شدن و مشاور شدن و معلم شدن در آموزشگاهها و شرکت ها تمامی همچون یک نردبان هست که نیز بالارفتن از آن و هم هر پلهاش سود و پول و شهرت هنگفتی را عاید لیدرها و سرمایهگذاران آن میکند. البته فارغ از اینها کافی است کلیدی برندهای حوزه تدریس خصوصی آشنا باشید و کلیدی دانشآموزان آنها دمخور، درنتیجه ممکن است به چند نام برمیخورید که به پیمان دانشآموزان و دوستان، شاخهای آموزش خصوصی و کنکور هستند. آقای ر.ن ، که جستوجوی نامش در وب سایت گوگل هم اطلاعات زیادی از او نشان میدهد، یک عدد از برندهای راستا تدریس خصوصی و کنکور بود که مهم او تماس گرفتم. آقای د یکیدیگر از معلمان و اساتید شناختهشده در این راستا بود که اصلی او تماس گرفتم. یک‌سری روز آن گاه از آن مدرس دیرین دوباره تماس گرفت و من در ذهن مرور میکردم که مگر راه دیگری برای پول درآوردن از این کنکوریهای بختبرگشته مانده که بخواهد کاری کند، به عقل من چیزی نمانده بود و واقعا هم نبود. اینجا و در تحلیل فرایند انتخابرشته هم شبیه مدرسههای خاص، آموزشگاههای مختص و کلاسهای خصوصی میلیونی و چند قریه و تعدادی صد میلیونی نیز اصلی اعداد و ارقام عجیب و نیز اهمیت اعمال تعجب آور روبهرو شدم. ولی اینها ارقام خیره کننده و غریبی نبود، خصوصا وقتی قبلترها اعداد خیره کننده و غریبتر خصوصا از آنهایی که کلاسهای خصوصی یگانه و گرانقیمت برگزار میکنند، شنیده بودم. همینها را از حدود 10-11 نفری که تبلیغات و فیلمهای انگیزشیشان کل فضای مجازی را برداشته است، پرسیدم و عدد ها بسیار متغیر و اما تعجب آور و غریبی شنیدم. خلل دیگه برنامه ریزی به جهت خودمون داره این هست که غالباً زمانی خودمون برای خودمون برنامه ریزی می کنیم یک سری درس هایی را که دوست داریم بخش اعظم میخوانیم و درس هایی که دوست نداریم را کمتر! چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه مشاوره کنکور عارف بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin mobil ödeme nakit