مقاله – ویکی فقه

به صراحت قید نماید که مقاله تا کنون در جای دیگری چاپ نشده و به مجله دیگری هم ارسال نشده است. هیأت تحریریه پس از اخذ مقالات مبادرت به بررسی مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می نماید و در حالتی که نوشته در تحلیل نخستین مورد تأیید باشد، به جهت داوری ارسال می شود. لزوماً خیر. به طور کلی معتبرین مجلات هر رشته، مجلاتی هستند که سوای دریافت هزینه فرآیند پذیرش، داوری و چاپ را انجام میدهند. این سیستم همهی روند ثبت مشخصات نگارنده، تصویب مشخصات مقاله، باز‌نگری پرونده مقاله، اعلام حالت مقاله و و اعلام لحاظ در گزینه هر مقاله را در نظر گرفته است. شرح مواد و طریق های آیتم استعمال در تحقیق، جامعه آماری، طریق های نمونه گیری و نحوه مجزاسازی و باز‌نگری آمار و داده ها و در شکل لزوم منبع آیتم لحاظ نیز آورده شود. Original Special Article اهمیت حد عمده ۵ جدول و شکل و دستکم ۱۵ منبع. نتیجه های حاصل به ترتیب منطقی در متن، جدول، شکل و یا نمودار آورده شود. چنانچه خلاصه مقاله پیش از همین در یک کتاب، یک همایش یا این که سمینار به چاپ رسیده باشد تیتر و مشخصات کامل آن ذکر گردد. در زمان ارسال مقاله می بایست طومار ­ای مبنی بر تایید نویسنده رابط به امضای تمامی نویسندگان به مجله ارسال شود که در آن ترتیب درج اسامی نویسنگان و یک ” نویسنده مسئول ” نیز مشخص شده باشد (قالب نپخته همین نامه را از اینجا بگیرید). کلیه مقالات فورا آن گاه از دریافت اعلام وصول شده و برای نظارت به داوران مجله ارسال می گردد و پس از تصمیم گیری نهایی و تائید سردبیر، عاقبت به اطلاع نویسنده با شخصیت خواهد رسید. آن‌گاه از اسم نویسندگان ، تیتر کتاب در جایگاه شبیه اهمیت عنوان مقاله در بخش قبلی متن می‌شود . در این صفحه نگارش انگلیسی نام، اسم خانوادگی و آدرس نویسندگان هم ارائه گردد. حروف اول عناوین مجلات و هم چنین حروف اولیه عنا وین مقالات انگلیسی کلیدی حروف تبارک نگارش گردند. هم چنین اضافه کند که مهم راضی بودن تمام نویسندگان و از طرف آن ها مقاله را ارسال می داراست و مسئولیت صدق و اصالت مطالب نوشته را می پذیرد. لذا نویسندگان متشخص اضطراری است به نوع, توالی و ترتیب منطقی دیتاها ارایه شده در مقدمه اعتنا نمایند. دیتاها هویتی بیماران نباید منعکس شود در رخ ضرورت به ارائه، راضی بودن نامه از آن ها لازم است. لهجه مقالات فارسی می بایست جاری و ملازم کلیدی چکیده انگلیسی و به بدور از غلط های دستوری و املائی باشد و در شکل داشتن هم اندازه فارسی دقیق از آوردن اصلاحات خارجی خودداری شود.

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort