نقش شاتون و پیستون خودرو و نشانه های خرابی

برای کمک کردن به کنترل پیستون بیشتر پیستون ها را طوری تراشکاری می کنند که اتاقک آن ها اندکی بیضوی شکل شود . 2- گنبدی : سطح بالای پیستون زیر گنبدی شکل می باشد. قطر پیستون درست به اندازه سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی دارد و به علت عمل دسته پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، اولین عمل پیستون این است که یک سطح متحرک را که از اطرافش گاز نتواند نفوذ کند، تشکیل دهد تا مواد با درجه حرارت و فشار زیاد بتوانند منبسط شوند، هماهنگ با این عمل انتقال فشار نیروی گاز به دسته است که آن هم به نوبه خود حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از دسته پیستون به میل لنگ متناسب با زاویه دسته پیستون با جدار سیلندر است. وقتی این مشکل پیش آمده از بزرگی سر شاتون باشد باید بیرینگهای میل لنگ و بخشهای نشت بندی کننده را هم تعویض کرد. فضای بین پیستون و سیلندر، با استفاده از رینگهای پیستون که در شیارهایی بر روی سطح خارجی پیستون قرار میگیرند، آببندی میشود تا از نشت هوا وسوخت به بیرون از سیلندر و نشت روغن به داخل آن جلوگیری شود.

این مشکل زمانی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به داخل محفظه احتراق وارد شود و این موجب شکسته شدن آلومینیوم و ترک خوردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر امکان دارد باعث خوردگی لبه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، اگر مایع نشت کرده کم باشد به صورت یک لکه سیاه کوچک روی واشر سیلندر مشخص میشود. بخش ثابت محفظه احتراق سرسیلندر نام دارد. رینگ های پیستون علاوه بر فشرده کردن مواد احتراق در بالای پیستون ، مانع نفوذ روغن روانکار از پایین پیستون به داخل محفظه احتراق نیز می شوند ، در غیر این صورت ، روغن موتور به داخل محفظه احتراق نفوذ کرده و باعث روغن سوزی موتور خودرو می شود. زمانی که سوخت و ساز موتور و شمع به صورت درست انجام شود، لکه قهوهای برروی پیستون تشکیل میشود که در موتورهای دیزلی به رنگ شکلاتی است، این رنگ نشاندهنده این است که ترکیب سوخت و اکسیژن به صورت درست و صحیح در محفظه احتراق وارد میشود و این رنگ براثر حرارت پدید میآید. نیمه بالای یاتاقان ها به قطعه موتور نصب است و نیمه پایین در محفظه های یاتاقان ها اصلی که به قطعه موتور پیچ شده اند قرار دارد.

این قطعه با انجام حرکت رفت و برگشتی درون حفرههای سیلندر ایفای نقش میکند. کاهش سطح تماس پیستون و دیواره بوش یا سیلندر و در نتیجه کاهش اصطکاک و فرسایش این دو. بوش پیستون یکی از مهمترین لوازم یدکی خودرو محسوب میشوند و از خرابی موتور خودروی موردنظر، به شدن پیشگیری می کند بنابراین عملکرد آن از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است. پیستون بیضی شکل وقتی گرم شودبه حالت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی کمی بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که برای جلوگیری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا ابعاد خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 درجه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. در مواقعی در راستای گژنپین قطر پیستون را کمتر در نظر می گیرند تا پیستون در حالت سرد کمی متمایل به بیضی شود تا این که در دما های بالا پیستون حالت گرد به خود بگیرد.

با وارد شدن نیرو به پیستون، پیستون فشرده شده و دوباره به حالت اولیه خود بر می گردد. تحت فشار قرار گرفتن آب رادیاتور و خارج شدن با فشار مایع از لوله و سرریز شدن آن نشانه وجود نشتی در واشر سرسیلندر است که معمولا برای برطرف کردن آن باید واشر سرسیلندر را تعویض کرد و همچنین نیاز است که سطح زیر سرسیلندر را هم تراش داده شود و قسمت بالایی آن و روکش مجدد هم شود. در این حین که سوخت هم بسیار متراکم شده و هم بسیار داغ , شمع موتور جرقه زده و بنزین یا گاز موجود در سرسیلندر و سر پیستون را منفجر میکند , پیستون روا سال در این حالت این انفجار پیستون را به طرف پایین هل داده و باعث چرخیدن میل لنگ میشود . وقتی موتور روشن است پیستون و رینگ ها روی لایه ای از روغن حرکت می کنند که این فاصله را پر کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی کم باشد،در نتیجه اصطکاک زیاد وسایش شدید،توان موتور کاهش می یابد.در این حالت ممکن است پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد سبب زدن پیستون در کورس قدرت می پیستون گیربکس اتومات شود.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد طاق بیستون لطفا از صفحه ما بخواهید.

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter mobil ödeme nakit