هزینه ثبت برند و لوگو

آیا مخارج ثبت نشانه تجاری در تهران در 1400 با بقیه شهرهای کشور‌ایران گوناگون است؟ هزینه نام نویسی و ارزش خبر نامه ها از بدور اولیه و دوم چقدر است؟ درین مقاله , ابتدا به شما خوا‌هیم اعلام‌کرد که در شرایطی که میخواهید آرم تجاری خویش را ثبت نمایید , هزینه ثبت برند چه پولی می بایست هزینه فرمایید و این هزینه ها صرف چه هزینه ای می شود .

 

مراحل و هزینه ثبت برند

هزینه ثبت برند مخارج ثبت نماد تجاری در 4 مدل است که با رنگ آبی رنگ معلوم گردیده اند :

 

هزینه ثبت اظهارنامه نشانه تجاری در سیستم

هزینه ثبت برند بعد از عضویت در تارنما دفتر کار مالکیت معنوی , بایستی ورقه ها فوق را در وبسایت بار گذاری کرده و التماس ثبت آرم تجاری را ثبت نمایید . در‌این سطح بایستی هزینه ای پرداخت شود . هزینه ثبت اظهارنامه نشانه تجاری بسته به تعداد طبقات و هزینه ثبت برند اندازه کالاهای ذکر شده و حقیقی یا این که رسمی بودن آرم تجاری مختلف است .

 

برای مثال , هزینه نام نویسی در هر طبقه دست هزینه ثبت برند کم 24000 بدن است و هرچه کلاس ها بیشتر باشد , هزینه نام نویسی هم فراتر خواهد بود .

 

هزینه ثبت برند مخارج نخستین برای ثبت اظهارنامه طبقه :

 

– در حالتی که داوطلب فرد واقعی باشد , هزینه ثبت برند ارزش مساوی 240000 ریال است

 

– در صورتی‌که درخواست کننده فرد حقوقی باشد , هزینه ثبت برند ارزش متساوی 480 , 000 ریال است

 

هزینه ثبت برند لباس

– در حالتی که داوطلب هزینه ثبت برند فرد حقیقی وواقعی باشد , ارزش آن هم اندازه 20000 ریال است

 

– در‌حالتی که درخواست کننده فرد حقوقی باشد , ارزش آن مساوی 40000 ریال است

 

هزینه های ثبت برند

هزینه ثبت برند زمانی که اظهارنامه شما بوسیله متخصص دفتر کار املاک و مستغلات تحت عنوان ( فارغ از بازدارنده ( بررسی و ثبت شد , التماس نماد تجاری بایستی در خبر نامه قانونی منتشر شود هزینه ثبت برند, بها آن به شرح پایین محاسبه می شود :

 

هزینه ثبت برند بها این خبرنامه 238 هزار بدن و بیشتر است . چرا بالا ازآنجاکه نشانه سیاه و سپید یا این که رنگی است , تعداد خطوط و تعداد مدل ها و کالاها بر بها مجله قانونی تأثیر میگذارد . هزینه ثبت برند هرچه سطر بیشتر باشد , باکس بیشتر تبلیغ می شود . هزینه ها به طوری ارتقا مییابد که مثلاً برای سه طبقه و یک تابلوی رنگی بایستی دست‌کم 388 هزار بدن در سایت قانونی مجله پرداخت فرمائید .

 

هزینه ثبت برند در کرج

هزینه ثبت برند  بعد از یک ماه از تکثیر اخطار خواهش نشانه تجاری , شما بایستی هزینه نام نویسی را در تارنما پرداخت نمایید . این هزینه نام نویسی , همان گونه که درخصوص فوق موجود هست , هزینه ثبت برند کلاس ها و کالاهای بیشتر , آرم تجاری حقوقی یا این که حقوقی بیشتر به شرح پایین است برای پرداخت در تارنما :

 

هزینه ثبت برند چقدر است

 

– هزینه ثبت برند در‌صورتی‌که درخواست کننده فرد واقعی باشد , ارزش آن متساوی 1 . 200 . 000 ریال است

 

– در‌صورتی‌که درخواست کننده فرد حقوقی باشد , هزینه ثبت برند بها آن متساوی 2 , 400 , 000 ریال است

 

مخارج ثبت آرم تجاری در هر تیم مازاد :

 

– در‌حالتی که داوطلب فرد واقعی باشد , بها آن متساوی 100000 ریال است

 

– هزینه ثبت برند در حالتی‌که درخواست کننده فرد حقوقی باشد , بها آن مساوی 200000 ریال است

هزینه تبلیغات تجاری در مجله قانونی ( پایانی ارزش )

بعداز پرداخت هزینه نام نویسی , می‌توانید تبلیغات دوم را برای مطبوعات آخری چاپ فرمائید , هزینه ثبت برند که نظیر مورد نخستین , از 238 هزار بدن به بالا است .

 

تبصره 1 : هزینه ثبت برند در شرایطی که وكالت برای نشانه تجاری شما سند آبادی ساله اخذ كرده است , برای ارائه پرونده فیزیكی و غیره می بایست دستکم مهر وكیل 200000 تنی وكیل را پرداخت كنید .

 

نکته 2 : در صورتیکه درخواست کننده نام نویسی تجاری در مادرید ( فرنگی ) می باشید . شما می بایست مساوی هزینه نام نویسی را بر طبق نرخ قانونی پرداخت فرمائید .

 

هزینه روزنامه رسمی برای ثبت برند

 

هزینه ثبت آرم تجاری با هزینه ثبت علامت مختلف است , جایی که ما می بایست نشانه را در یک خبر نامه رنگی چاپ کنیم , البته خیر اسم برند , خلاف لحاظ , هزینه ثبت آرم تجاری مندرج تفاوت هزینه ثبت برند متعددی ندارد از هزینه ثبت نماد . واجب به توضیح است که مخارج تحت تقریبی است هزینه ثبت برند و مخارج پایانی مقداری گوناگون از مبالغ پایین خواهد بود .

 
آموزش سئو