کلینیک نوار عصب و عضله عصبی و عضلانی بیمارستان ابن سینا با استفاده از پزشکان متخصص و تجهیزات جدید و مدرن آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم در هر سنی می باشد.

منبع اصلی مطلب

نوار عصبی و عضلانی روشی است نوار عصب و عضله که برای ارزیابی سلامت عضلات و سلولهای عصبی کنترل آنها (نورونهای حرکتی) به کار می رود.

نورون های حرکتی سیگنال های الکتریکی را که باعث انقباض عضلات می شوند ، نوار عصب و عضله منتقل می کنند. آزمایش نوار عصبی و ماهیچه ای این سیگنال ها را به نمودار ، نوار عصب و عضله صداها یا مقادیر عددی تبدیل می کند که توسط یک متخصص بررسی و تفسیر می شود.

آزمایش نوار عصبی و ماهیچه ای از دستگاه های کوچک به نام الکترود نوار عصب و عضله برای ارسال و تشخیص سیگنال های برقی استفاده می کند.

در نوار عصبی و طب سوزنی ، یک سوزن الکترود مستقیماً نوار عصب و عضله در عضله وارد می شود تا فعالیت الکتریکی در عضله را ثبت کند.

مطالعه هدایت عصب که بخش دیگری از نوار عصبی و ماهیچه ای است ، از الکترودهایی که به پوست متصل هستند (الکترودهای سطح) برای اندازه گیری سرعت و قدرت انتقال سیگنال بین دو نقطه استفاده می کند.

نتایج آزمایش نوار عصبی و عضله می تواند اختلال عملکرد عصبی ، عملکرد نوار عصب و عضله عضلات یا سایر مشکلات مربوط به انتقال سیگنال به عضله را نشان دهد.

چرا نوار و عصب و ماهیچه؟

پزشک ممکن است هنگامی که علائم نوار عصب و عضله و نشانه هایی از اختلال عضله یا سلول عصبی دارید نوار عصبی و عضله تجویز کند. برخی از این علائم عبارتند از:

مور مور
بیحس
ضعف عضلانی
درد یا گرفتگی عضلات
درد در برخی از اندام ها

نتایج آزمایش نوار عصب و عضله

نتایج این آزمایش معمولاً برای کمک به تشخیص یا رد تعدادی نوار عصب و عضله از بیماری ها از جمله موارد زیر مورد نیاز است.

اختلالات عضلانی مانند دیستروفی عضلانی یا پلی متیوزیت نوار عصب و عضله
بیماری هایی که بر اتصال بین اعصاب و ماهیچه ها تأثیر می گذارد ، مانند میاستنی گراویس
اختلالات عصبی خارجی (اعصاب محیطی) مانند سندرم تونل کارپال یا نوروپاتی محیطی
اختلالاتی که بر سلولهای عصبی حرکتی مغز یا نخاع تأثیر می گذارد ، نوار عصب و عضله مانند اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یا فلج اطفال
اختلالاتی که بر ریشه های عصبی تأثیر می گذارد ، مانند فتق دیسک بین مهره ای