دریچه بازدید فن کویل - گروه صنعتی عباس نژاد

همین ویژگی بهویژه برای کارگزاری هتلها و بقیه کاربردهایی که آلودگی متقابل میتواند نقص‌ ساخت کند، حساس است. وقتی

توسط AKHSHIJNEWS در 17 فروردین 1401
همین ویژگی بهویژه برای کارگزاری هتلها و بقیه کاربردهایی که آلودگی متقابل میتواند نقص‌ ساخت کند، حساس است. وقتی که سیستم تأسیسات شما در همت می باشد که دمای هوای داخلی خانه را در وضعیت مساعد مراقبت کند، دریچه بازگشتی به بازگشت هوا به داخل سیستم و تهیه و تنظیم دما یاری می کند. اساسی ورود هوا به فن، جریان سیال مثل قبل نخواهد بود. در ابتدا جریان سیال کند شده و آن گاه به مرور زمانه مختل خواهد شد. بدین ترتیب هواگیری در حرفه کویل های دیواری نمیتواند از نحوه شیر هواگیری و بوسیله خویش صاحب دستگاه انجام شود. برای زیبایی و مراقبت ساختار دریچه دسترسی حرفه کویل و نیز به جهت تناسب نمای روزنه دسترسی حرفه کویل اصلی نمای محفظه باید بر روی سطح های داخلی و بیرونیِ دریچه دسترسیِ حرفه کویل از پوشش رنگ کورهای پودری استاتیک استعمال گردد.با توجه به کدرنگ های متنوع و خوشگل می توان از انواع رنگ سفید،کرم،مشکی،قهوهای سوخته و دیگر رنگ ها بر بر روی سطح های روزنه دسترسی حرفه کویل(اعم از قاب و درب دریچه دسترسی حرفه کویل) به کارگیری کرد. رشته کویل یک عدد از تجهیزات مورد استعمال در سیستم های تهویه مطبوع است، که وظیفه آن ایجاد جریان هوا دارای دما و میزان مرغوب بودن مطلوب میباشد. دریچه فن کویل پرّه zاز جمله دریچه هایی میباشد که شیارهای ورود هوا به داخل محیط روزنه مشاهده بصورت گریل های پرّه ای با طرحِ خم به رخ z ساخته می شود. دریچه تماشا فن کویل را هم میتوان بصورت پیچ از رو کارگزاشتن نمود و هم بصورت پیچ از داخل(پیچ مخفی)، که حالتِ پیچ از تو سبب ساز می‌گردد نمای دریچه شکیلتر به لحاظ برسد، اما عمدتا در روزنه تماشا رشته کویل لولایی به خاطر انحصار در نصب، وضعیت پیچ از رو به کار میرود. مکش این روزنه ها بر پایه گونه سیستم رشته کویل یا داکت اسپلیت اجرا شده و درخواست خریدار قابل طراحی و تولید است و بسنه به نیاز خرید کننده قابل طراحی و ساخت میباشد و بسته به نیاز خرید کننده هم بدون رنگ قابل ساخت می باشد که آن گاه از اتمام نصب ، دارای کناف سقف یک تکه رنگ زده می شوند و نیز حساس رنگ پلی یورتان ضد آب قابل پیشنهاد می باشند. پس از پاشیدن پود رنگ روی کل سطوح دریچه پایین رشته کویل ، همین کالا درون کوره قرار می‌گیرد و در اصطلاح پخته می شود . در واقع شیر هواگیریای بر روی برخی از فن کویل های دیواری تعبیه نشده است. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم دریچه خطی رشته کویل بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب