دستگاه اکسیژن ساز چیست و چگونه کار میکند؟

بعد اکسیژن را از طرز کانولا بینی یا ماسک اختصاصی استنشاق کنید. براین اساس حتماً نکاتی را که زمان خرید کردن بوس

توسط AKHSHIJNEWS در 27 فروردین 1401
بعد اکسیژن را از طرز کانولا بینی یا ماسک اختصاصی استنشاق کنید. براین اساس حتماً نکاتی را که زمان خرید کردن بوسیله کارشناسان توصیه می شود به اعتنا رعایت کنید. زمان به کارگیری از محیط دوم محفظه اولیه احیا شده و به جهت به کار گیری پس از اشباع محفظه دوم فراهم می شود و همین روند تا وقتی که دستگاه روشن میباشد ادامه دارد. وضعیت پالسی این دستگاه به این شکل است که کلیدی اعتنا به فشار انتخاب شده، در بازههای هنگامی خاص اقدام به تولید و ذخیره سازی اکسیژن میکند. کمپرسور ها هوای محیط را به درون دستگاه وارد کرده و پس از فشرده سازی و فیلتر کردن، به سمت زئولیت هدایت می کنند. از طرفی رابط بین کمپرسور و سیلندر های زئولیت می باشد و از طرفی خروجی اکسیژن است. جهت نظافت دستگاه اکسیژن ساز، آنرا خاموش کرده و بدنه آن توسط اسپری های تمیز کننده و دستمال خشک بدون پرز، تمیز شود. میزان آب آیتم نیاز بر روی آن مشخص و معلوم شده و از آب مقطر یا این که جوشیده استعمال می شود. میزان نیاز اکسیژن در مکان مورد استفاده معلوم کننده جور دستگاه انتخابی است. ۱- به جهت تمیز کردن کابینت دستگاه نخست آن را از پریز الکتریسیته خارج آورده و از پارچه یا این که ابر مرطوب آغشته به مواد پاک کننده رقیق به کارگیری نمایید و از ریختن آب و حلال های نفتی بر روی دستگاه پرهیز نمایید. همینطور از تمیز نمودن دستگاه حین اتصال به الکتریسیته و تماس آن حساس آب خودداری شود و در روزگار هایی که از اکسیژن ساز استعمال نمی شود، خوب تر است دستگاه خاموش باشد. مقدار اکسیژن خروجی بر شالوده تجویز پزشک معالج به وسیله فلومتر و دکمه مثبت و منفی بر روی دستگاه اکسیژن ساز تهیه می شود، دستگاه مهیا به عمل میباشد و مهم فشردن مجدد کلید پر‌نور و خاموش، دستگاه خاموش می شود. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف بخش اعظم در مورد دستگاه اکسیژن ساز کوچک دیجی کالا لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب