محتوای مقاله

45 ساله شد, تجاوز و سرقت پس از بازگشت به خانه خود را به بررسی کنید که چرا او تا به حال موفق به دریافت یک تماس از شرکت با زنگ هشدار.

با توجه به انتشار اخبار صادر شده توسط ساسکاتون پلیس, افسران در پاسخ به یک تماس در 1200 بلوک از خیابان ثانیه شمالیدر حدود 11:45 p. m. روز شنبه و کشف مرد مبتلا به جراحات جزئی پس از مورد ضرب و شتم و سرقت از ابزار و وسایل شخصی توسط سه مرد پس از او کشف کرد و آنها را در داخل خانه خود را.

پلیس می گویند که آنها بر این باورند که مظنون و قربانی شناخته شده به هر یک از دیگر.

این تحقیقات همچنان در حال انجام به عنوان افسران همچنان به جستجو برای متهمان به عهده دارد. هر کسی که ممکن است اطلاعات در مورد این حادثه می خواست به تماس با پلیس در 306-975-8300 یا جلو جنایت در 1-800-222-8477.