محتوای مقاله

ساسکاتون پلیس در حال جستجو برای یک مرد درگیر مسلحانه شکستن و وارد کنید که در ساعات اولیه صبح روز شنبه.

با توجه به انتشار اخبار پلیس, ماموران اعزام شدند به خانه در 800 بلوک از خیابان 33 شرق در مدت کوتاهی قبل از 3:30 صبح پس از دریافت گزارش از یک مرد با یک اسلحه گرم.

وقتی ماموران وارد خانه صاحب خانه گزارش داد که او تا به حال مواجه مردی که پس از آن با اشاره به یک تفنگ در صاحب خانه قبل از فرار.

پلیس اقدام به پیگیری مظنون با یک سگ افسر اما ناموفق بودند.

مظنون اعتقاد بر این است که فرار را در یک وسیله نقلیه پلیس می گویند. او توضیح داده شده است که با پوشیدن یک تی شرت خاکستری و شلوار جین آبی زمانی که این حادثه رخ داده است.

هر کسی که ممکن است اطلاعات در مورد این حادثه خواسته است برای تماس با پلیس در 306-975-8300 یا جلو جنایت در 1-800-222-8477.