مراحل ثبت شرکت

شرکت نامه ها و اساسنامه ها، فرم های پیش ذهنی دارند که تنها بایستی آن ها را پر کنید و در غایت اگر رغبت داشتید م

توسط AKHSHIJNEWS در 19 بهمن 1400
شرکت نامه ها و اساسنامه ها، فرم های پیش ذهنی دارند که تنها بایستی آن ها را پر کنید و در غایت اگر رغبت داشتید می توانید قوانین منحصر کمپانی خودتان را نیز به آن طولانی تر کنید . دو ورژن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که دربردارنده ثبت اساسنامه ،تعیین شرکت‌ کنندگان هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار باشد. تشکیل مجمع عمومی موسس برای ثبت اساسنامه کمپانی و تعیین او‌لین مدیران و بازرس یا این که بازرسان کمپانی سهامی عام که می بایست کتبا قبولی خویش را اعلام کنند . سپس از انجام دادن همین مراحل، شرکا می بایست فرم فراهم اظهارنامه ثبت کمپانی همچنین فرم صورتجلسه مجمع موسس و معمولی و صورت جلسه هیات مدیره از اداره تصویب شرکت ها دریافت کرده و سپس از کامل شدن داده ها منظور شده آن را به امضا برسانند . از این مرحله به آن‌گاه شما همیشه می توانید کلیدی ورود داده ها در سامانه اینترنتی و دریافت کد رهگیری از روش سامانه، تصمیمات دریافت اداره ثبت کمپانی ها را ببینید و از محتوای آن آگاه گردید . اولین تفاوت حساس در میان موسسه ها مسئولیت محدود و سهامی مختص در گونه اعطای سرمایه می باشد به طوری که در موسسه ها مسئولیت محدود همگی سرمایه به مدیرعامل تسلیم می‌شود و مدیرعامل اقرار به دریافت آن می‌نماید ولی در موسسات سهامی مختص حداقل 35% از مبلغ سرمایه نزد خزانه سپردهگذاری میشود و پس از دریافت گواهی از خزانه به اداره ثبت شرکتها اراثه میشود، مابقی سهامی در دسترس در تعهد شرکاء خواهد ماند. خوب عالی یکی از از حیاتی ترین و شیرین ترین کاری که در روزگار رونق گرفتن به دست آوردن و کارتان به شما حسابی اکنون عالی می دهید آرامش در خصوص امنیت برند شما می باشد. شرکت های تعاونی بر دو گونه ایجاد و توزیع تشکیل می شوند که پیش از تصویب می بایست مجوز های اضطراری را از وزارت تعاون دریافت کرده باشند . حداقل تعداد اعضای هیات مدیره یا این که مدیران شرکت 3 تا 7 نفر بوده وبرای سرمایه در این شرکت، حصر حداقلی وجود دارد؛ کلیدی این تفسیر که کلیدی توجه به ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونیها، همین دستکم برای کمپانی تعاونی عام 10 میلیون تومان و برای کمپانی تعاونی خاص، یک میلیون تومان بوده که دستکم یک سوم آن باید به منظور ثبت شرکت، در هنگام تصویب کمپانی نقدا به حساب کمپانی واریز شود. همچنین دست کم تعداد اعضای هیات مدیره یا این که مدیران شرکت مهم مسدولیت محدود می تواند 1 نفر یا این که بخش اعظم باشد و مسئولیت شرکا به میزان سهمی خواهد بود که در شرکت سرمایه گذاری کرده است . پس در صورت پذیرش مدارک ارسالی، مسئول اداره ثبت شرکت ها، فرمان تصویب کمپانی در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید که در همین موقعیت اقدام بعدی درخواست کننده ثبت شرکت، ثبت کمپانی نامه در محل کار تصویب شرکت ها خواهد بود . برای تشکیل کمپانی اهمیت مسئولیت محدود، دستکم چند که شرکا می توانند به واسطه آن مبادرت به تاسیس شرکت کنند، 2 نفر هست و برای سرمایه شرکت، محدودیتی از حیث حداقلی ثبت شرکت زمین شناسی نیست. اگر شما هر دسته سوالی در رابطه حساس کجا و طریق استفاده از ثبت شرکت غیر تجاری دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب