تصویری: چمن پروژه جایگزینی 'آغاز' در Griffiths ورزشگاه

محتوای مقالهکار آغاز خواهد شد و دوشنبه در نوسازی به Griffiths ورزشگاه در دانشگاه ساسکاچوان دانشگاه.این پروژه ک

توسط AKHSHIJNEWS در 28 تیر 1399

محتوای مقاله

کار آغاز خواهد شد و دوشنبه در نوسازی به Griffiths ورزشگاه در دانشگاه ساسکاچوان دانشگاه.

این پروژه که شامل چمن جدید و به روز رسانی روشنایی به کمک بود $3.14 میلیون در بودجه استانی دولت بهار $7.5 میلیارد بسته محرک.

قبلی زمین های چمن نصب شده بود در زمان 2006 Vanier جام که ساسکاتون میزبانی. قبل از آن Huskies' تیم فوتبال طبیعی-چمن سطح.

بیشتر در مورد این موضوعv.ht
آخرین مطالب