تعمیر گیربکس تویوتا

  انواع گیربکس های تویوتا ابتکار عمل انتقال مداوم متغیر (CVT) شرکت تویوتا Launch Ge

توسط AKHSHIJNEWS در 17 فروردین 1401

 

انواع گیربکس های تویوتا

ابتکار عمل انتقال مداوم متغیر (CVT) شرکت تویوتا Launch Gear نام دارد.در نهایت نام تجاری آن Direct Shift-CVT می باشد. مدتهاست مهندسان تویوتا ابتکار عمل انتقال مداوم متغیر (CVT) به عنوان یكی از برگزیدگان فناوری ها در بازار رقابت دارای دیگر شرکت ها برای حداكثر كارآیی سوخت شناخته استهمینطور نسبت به سیستم انتقال موجود شش بهبود یافته است.

گیربکس Direct Shift-CVT دو مزیت دارداولیه ، اهمیت افزودن دنده جدید Launch Gear به مهندسان همین قابلیت و امکان را می دهد تا عمده نصیب های انتقال را بهینه کنند. دوم گیربکس Direct Shift به عنوان یک توصیه برد-برد برای رانندگان امروز استعجله نرم خیس ، کارایی بهتر و کاهش بخش اعظم مصرف سوخت.

تعمیر گیربکس تویوتا

یکی از از برند های دوست داستنی و لبریز طرفدار اتومبیل سازی در کشور ایران مارک تویوتا استاتومبیل های مارک تویوتا برای رانندگی در جاده آیتم های خوبی هستند و همگی از گیربکس اتوماتیک بهره می برند. گیربکس های اتوماتیک هر چند به روز شده گیربکس های دستی هستند و کارایی و میزان مرغوب بودن بالاتری نسبت به گیربکس دستی دارا هستند ولی همچنان در معرض خطر قرار دارند و در رخ عدم خدمت به موقع و یا بروز حوادث متفاوت دچار جراحت جدی می شوند.

تعمیر گیربکس تویوتا هر یک سری به لحاظ بی آلایش به لحاظ می برسد البته امریک املا تخصصی میباشد متاسفانه بعضا از افراد باور دارا هستند که گیربکس های اتوماتیک اهمیت اعتنا به فناوری های نوینیی که دارا هستند راحت خیس از گیربکس های دستی تعمیر می شوند و برای تعمیر آن ها به تخصص خاصی نیاز نیست

همین خیال به طور کامل نادرست می باشد و تماما بر عکس این حادثه در رابطه با گیربکس اتوماتیک تویوتا رخداد می افتد همین گیربکس ها اهمیت توجه به اینگه اتوماتیک هستند اتصالات برقی خاصی دارند که فقط افراد متخصص می توانند آن ها را شناسایی و سوای وارد شدن آسیب به اتصالات گیربکس را به جهت تعمیر از کاپوت خارج کنند

در صورتی که هر کدام از همین اتصالات مبتلا ریز ترین آسیبی شوند کارایی تمام گیربکس دچار مشکل می شود و ارتباط بین موتور و چرخ های اتومبیل قطع می شودیک عدد از نکته ها اساسی در ارتباط با گیربکس اتوماتیک تویوتا تعمیر و سرویس به موقع گیربکس است، سریوس به موقع گیربکس اتوماتیک تویوتا تا حد  بالایی از بروز مشکلات گوناگون در گیربکس دوری میکند. علاوه بر این تعمیر گیربکس به موق همین قابلیت را آماده می کند تا هر جور مشکل تولید شده در گیربکس به شتاب شناسایی و کلیدی هزینه ای به مراتب کاهش برطرف کردن شود

متداول ترین نشانه های فساد گیربکس اتوماتیک تویوتا عبارتند از:

عدم جاذبه کلاچ

  تغییر ناگهانی کلاچ در دوران حرکت اتومبیل

 کاهش شتاب اتومبیل

 

آخرین مطالب